BİLGİ VE BELGELER

ELDİVENLER İÇİN STANDARTLAR

* Standart EN 388: 2003 Mekanik Risk

* Standart EN 407: 2004 Isı Riskleri

* Standart EN 374: 2003 Kimyasal Risk

* Standart EN 421: 1994 İyonlaştırıcı Radyasyon ve Radyoaktif Risk

* Standart EN 511: 1994 Soğuk Ortam Riski

* Standart EN 659+A1 :2008 İtfaiyeci Isı ve Alev Riski

* Standart EN 1082-1 Bıçak Kesikleri ve Batma Riski

* Standart EN 12477: 2001 Kaynak Sıçramaları Riski

* Standart EN 60903 2003 Elektrik Voltaj Riski

KAFA KORUYUCULAR İÇİN STANDARTLAR

* EN 397 Baret

* EN 443 Yangın Kaskları

* EN 812 Bariyerli Kep

* KULAK KORUYUCULAR İÇİN STANDARTLAR

* EN 352-1 Kulaklıklar

* EN 352-2 Kulak Tıkaçları

* EN 352-3 Barete Takılır Kulaklıklar

* SOLUNUM KORUYUCULAR İÇİN STANDARTLAR

* EN 136 Tam Yüz Gaz Maskeleri

* EN 137 Solunum Tüp ve Sırtlıkları

* EN 139 Temiz Hava Beslemeli Maskeler

* EN 140 Yarım Yüz Gaz Maskeleri

* EN 141 Gaz-Buhar Filtreleri

* EN 149 Bakım Gerektirmeyen Maskeler

* EN 270 Temiz Hava Beslemeli Başlıklar

* EN 403 Kaçış Maskeleri

* EN 405 Bakım Gerektirmeyen Gaz-Buhar Maskeleri

GAZ VE BUHAR FİLTRELERİNDE SEÇİM TABLOSU

* A Organik gaz ve buharlar için kullanılacak filtre Kaynama noktası 65 C° yüksek

* B İnorganik gaz ve buharlar için kullanılacak filtre

* E Asit gazlar için kullanılacak filtre

* K Amonyak ve ürevleri için kullanılacak filtre

GÖZ KORUYUCULAR İÇİN STANDARTLAR

* EN 166 Teknik performans standartı

* EN 167 Optik testler için yönetimler

* EN 168 Optik testlerin dışındaki testler

* EN 169 Kaynak filtreleri

* EN 170 Ultraviyole filtreleri

* EN 171 Kızılötesi ışın filtreleri

* EN 172 Sanayi kullanımı için parlaklık filtreleri

* EN 175 Kaynak işlemlerinde yüz koruma ekipmanları

* EN 207 Lazere karşı koruyucu ürün

* EN 208 Lazer ışın ayarlanmasına dair koruyucular

YÜKSEKTE ÇALIŞMA DÜŞÜŞ KORUYUCULAR İÇİN STANDARTLAR

* EN 355 Şok emici halatlar için standart

* EN 358 Bel tipi emniyet kemer standardı

* EN 361 Paraşüt tipi emniyet kemer standardı

* EN 362 Emniyet kancası standardı

* EN 353 Halatlı frenleme sistemi standardı

* EN 360 Geri sarımlı makara düşme önleyici için standart

VÜCUT KORUYUCULAR İÇİN STANDARTLAR

* EN 343 Yağmurluk standardı

* EN 340 Genel iş elbiseleri standardı

* EN 467 Sıvı kimyasallara karşı önlük standardı

* EN 465 Kimyasallara karşı elbise standardı

* EN 20471 Reflektif elbise standardı

* EN 469 ve 351 Isı ve alevden koruyucu elbise standardı

* EN 412 Kesilmeye karşı önlük standardı

* EN 464 Sıvı-gaz kimyasal koruyuculu elbiseler standardı

* EN 1073-1 Radyoaktif kirliliğe karşı elbise standartı

AYAK KORUYUCULAR İÇİN STANDARTLAR

* EN 347 Minimal riskler için ayak koruma standardı

* EN 346 Koruyucu ayakkabı standardı (100 joule’lük darbeye karşı ayak koruma)

* EN 345 Koruyucu ayakkabı standardı (200 joule’lük darbeye karşı ayak koruma)

CE UYGUNLUK BELGESİ

* CE Uygunluk – PPE Direktifi: 89/686/EEC